preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
vijesti

U kriznim situacijama - virtualni sastanci

Projekt koji će trajati tri godine (2019.- 2021.) izvoditi će se u pet faza kojima postiže pet izlaznih rezultata, proizvoda  (outputs O1, O2, O3, O4, O5)

 • O1  Definiranje ishoda učenja za financijsku pismenost za pedagoško područje
 • O2  Izrada nastavnih materijala za financijsku pismenost (radionice koje se mogu održati unutar nastave, kod kuće s roditeljima ili unutar školskih ili izvanškolskih klubova, skupina i sl. )
 • O3  Izrada alata za učenje financijske pismenosti (digitalna aplikacija pogodna za rad na daljinu)
 • O4  Izrada priručnika za integraciju materijala projekta ProFiLE (Toolkit)
 • O5  Istraživački rad i evaluacija projekta ProFiLE testiranog u školama partnerima  (naša škola je jedna od njih)

Zajednička službena mrežna stranica projekta ProFiLE nalazi se na slikovnoj poveznici

   ,

a možete nas pronaći i na društvenim mrežama

     

 

Charles Affriyie, Project Lead/ Meeting Chair, University of Gloucestershire, UK

Mouhamed Thiam, University of Gloucestershire, UK

Anna Newell, University of Gloucestershire, UK

Ed Parkin, St Edward's Preparatory School, UK

Katherine Dade, St Edward's Preparatory School, UK

Irene Ippolito, CSC, Italy

Lucia Carmela, ARF, Italy

Cesnge Kolozsvári, Rogers Alapítvány, Hungary

Ágnes Török, Rogers Iskola, Hungary

Debi Verba, Rogers Iskola, Hungary

Mario Bajkuša, Forum za Slobodu Odgoja, Croatia

Nikolina Čehok, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Vrbovec, Croatia 

Brigita Matekalo, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke, Vrbovec, Croatia

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 22. 6. 2020. 21:06

Virtualni sastanak 22. siječnja 2020.

Za proizvod O1 Definiranje ishoda učenja, donesena su četiri ključna koncepta, ishoda poučavanja (Learning Outcomes) financijske pismenosti. To su:

 1. vrijednosti, navike i stavovi
 2. vještine računanja
 3. financijski proizvodi
 4. rješavanje problema

Zadanim ishodima žele se postići tri glavna cilja: 

LO1: Provide opportunities for learners to understand the nature, sources and uses of money;

Upoznati učenike/ice s prirodom, izvorima i upotrebom novca

LO2: Enable learners to develop appropriate values, habits and attitudes when handling money;

Omogućiti učenicima da razviju odgovarajuće vrijednosti, navike i stavove pri upravljanju novcem

LO3: Support learners in the development of appropriate literacy and numeracy skills for life

Podržati učenike/ice u razvoju odgovarajućih životnih vještina pismenosti i računanja

 

Za proizvod O2 Izrada nastavnih materijala, svi su se sudionici dogovorili i podijelili u grupe te će tako podijeljeni početi osmišljavati nastavne materijale. Do sljedećeg sastanka treba osmisliti grube koncepte po pojedinim ishodima poučavanja financijske pismenosti.

Za proizvod O3 Izrada alata za učenje financijske pismenosti, Charles je rekao da je kontaktirao kolege iz IT sektora na svom sveučilištu koji će biti zaduženi za izradu željenih aplikacija. Plan je stvoriti aplikaciju i skup simulacija koje će se razviti iz napravljenih nastavnih materijala.

Za proizvod O4 Izrada priručnika za integraciju materijala, još je prerano pa o tomu nije bilo posebno riječi.

Za proizvod O5 Istraživački rad i evaluacija,  Charles je podsjetio partnere da će oni trebati pilotirati, testirati materijale s najmanje 10 učenika / učitelja / obitelji kako bi dobili povratne informacije i generirali podatke za informiranje o istraživačkom radu.

Sljedeći transnacionalni sastanak bi se trebao održati 1. i 2. travnja 2020. g. u Mađarskoj.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 5. 2. 2020. 21:13

Virtualni sastanak 1. travnja 2020.

Charles je svima poželio dobrodošlicu na virtualnom sastanku te  komentirao da će situacija oko Covid-19 i potresa u Hrvatskoj utjecati na vremenski raspored projekta i da će radni tim možda morati razmotriti neke promjene u trenutnim planiranim aktivnostima. Komentirao je da je važno osigurati da bilo kakve promjene budu izvedive kako bi  postigli ciljeve projekata.

Za proizvod 2 (O2) Materijali za podučavanje financijske pismenosti, aktivnosti koje treba poduzeti u ovom trenutku su:

 •  A1 razviti pedagogiju, nastavne strategije i nastavne planove za svaki ishod učenja
 •  A2 razviti alternativne aktivnosti učenja za postizanje odabranih ishoda učenja.

Partneri su trebali razraditi i napisati planove lekcija za različite koncepte dogovorene kako slijedi:

1. vrijednosti, navike i stavovi - FFE (HR) i Rogers Foundation i Rogers Iskola (HU);

2. vještine računanja - UOG (UK);

3. financijski proizvodi - II.osnovna škola Vrbovec (HR) i AR / CSC (IT)

4. rješavanje problema - St Edwards

Međutim, ovaj se posao nije napravio zbog Covid-19. Partneri su se dogovorili da će razviti i napisati 5 različitih planova lekcija po dobnim skupinama (7-8 i 9-11) za njihovu određenu vrijednost / koncept / naviku do kraja travnja. U prva dva tjedna svibnja Charles, Mouhamed (UOG) i Mario (FFE) prikupit će materijale proizvedene u partnerstvu i prenijeti ih na web stranicu. Zatim će partneri prevesti materijale tako da budu dostupni za upotrebu do 30. lipnja u svojim školama za testiranje materijala. Sljedeća bi faza bila kontaktiranje učitelja, roditelja i djece kako bi se izvršile pripreme za testiranje projektnih materijala. Međutim, veliki problem je nastava na daljinu koja se provodi u svim državama iz kojih dolaze partneri. Prijedlog je da se materijali postave na mrežne stranice i da se testiraju radom na daljinu. Kako je situacija stalno neizvjesna, vidjet će se što će zapravo biti kada se materijali pripreme za rad.

Za proizvod 3 (O3) Alati za učenje financijske pismenosti, Charles je izvijestio da se sastao s kolegama iz IT-a u vezi s stvaranjem alata za učenje i podijelio proračunsku tablicu s partnerima u vezi s razvojem alata za učenje. Predstavljen je radni plan koncepta aplikacije te je uslijedila rasprava. Charles će izraditi plan scenarija za aplikaciju za programere u sljedeća dva tjedna (približno do 17. travnja) i podijelit će ga s partnerima radi povratnih informacija.

Za proizvod 4 (O4) Priručnik za integraciju materijala za financijsku pismenost, Charles je zatražio da se Mariju, zajedno s planovima lekcija, pošalju  prijedlozi za integraciju alata za učenje u škole.

Za proizvod 5 (O5) Istraživački rad o financijskoj pismenosti (uključujući evaluaciju), Mouhammed je razmatrao opseg istraživačkog rada u svjetlu situacije s Covd-19. Želio bi sagledati širi utjecaj projekta i kako materijali / alati razvijeni projektom odgovaraju trenutnim potrebama naših zajednica. Izraditi će upitnik za prikupljanje podataka za podatke O5. Upitnik će biti dizajniran za primjenu prije i nakon pilota / testiranja. Upitnik za prikupljanje podataka za O5 treba biti gotov do virtualnog sastanka u svibnju.

Diseminacija projekta 

Svi su partneri bili vrlo zadovoljni dizajnom web stranice koju je izradio CSC i složili se da osjećaj zabave ugrađen u dizajn treba zadržati tijekom cijelog projekta.

Partneri bi se trebali usredotočiti na korištenje platformi društvenih medija svoje organizacije za širenje projekta.

Svaki bi partner trebao razviti mailing listu kontakata i poslati je Mariju koji će stvoriti kombiniranu mailing listu za projektne biltene (do sredine svibnja).

Projekt će umjesto stranice imati Facebook grupu i Instagram račun. Mario će stvoriti Facebook grupu i Instagram račun na vrijeme za sastanak sredinom svibnja.

Razgovaralo se o upravljanju projektom, ažuriranju registra rizika i o vanjskom vrednovanju odnosno angažiranju vanjskog ocjenjivača projekta.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 28. 4. 2020. 21:15

Virtualni sastanak 27. svibnja 2020.

Za proizvod 2 (O2) Materijali za podučavanje financijske pismenosti : Charles i Mario su izvijestili da je prikupljeno više od 50 nacrta planova lekcija prema kojima bi se stvarali konačni nastavni materjali za usvajanje financijske pismenosti. Te nacrte su izrađivali svi partneri projekta tijekom proteklog razdoblja. Mario i Charles će do 24. lipnja pregledati i standardizirati sve planove lekcija kako bi imali jednaku dubinu i opseg sadržaja te koncepciju iščitavanja lekcije. Nakon toga će CSC-a, FFE i RFP prionuti prevođenju tih sadržaja na službeni jezik države iz koje dolazi pojedini partner. Materijali bi trebali biti spremni za korištenje do početka rujna. Charles je komentirao da je sljedeća faza organiziranje planova lekcija u smislu kako se oni mogu koristiti u različitim okruženjima učenja (kod kuće, u klubovima, društvima, izvanškolskim ili izvannastavnim aktivnostima, itd...). I nadalje je neizvjesno kako će se odvijati aktivnosti vezane uz pilotiranje/testiranje materijala u školama obzirom da se situacija oko pandemije ne smiruje. 

Za proizvod 3 (O3) Alati za učenje financijske pismenosti: Skripta u kojoj se nalazi razrada digitalne aplikacije za učenje prenesena je na platformu koja se koristi u ovom projektu za sakupljanje materijala Trello i proslijeđena timu u UOG-u koji će razvijati aplikaciju. Dosadašnja povratna informacija UOG tima je da su neki opisi previše površni, željeli bi detaljniji opis tema koje projekt istražuje i željeli bi vidjeti sadržaj planova lekcija. Tim UOG aplikacije želio bi znati od partnera da li već postoje neke aplikacije koje bi mogli imati za primjer. Katherine je komentirala da u svojoj školi koriste aplikaciju koja se zove Mathletics. Cilj je da tim UOG aplikacije dovrši aplikaciju do početka rujna.

Za proizvod 5 (O5) Istraživački rad : Mouhammed je komentirao da razmišlja o stvaranju kratkog upitnika s pet pitanja nakon svake lekcije za prikupljanje podataka, a zatim će na kraju svakog programa imati veći upitnik koji će prikazati stavove i mišljenja sudionika o cijelom programu. Upitnicima je potrebno vidjeti kako svaka lekcija ispunjava svoje ciljeve i kako učenici i učitelji gledaju na sadržaj materijala.

Disminacija projekta: Mario je komentirao da čeka da se planovi lekcija i materijali dovrše prije nego što ih distribuira. Razgovarat će s Irene o korištenju adrese e-pošte web stranice projekta za Instagram stranicu, a zatim će stvoriti Facebook grupu i pitati partnere za njihove mailing liste.

Mick Abrahams angažiran je za vanjskog ocjenjivača projekta ProFiLE. Partneri su razgovarali o mogućnosti certifikata ili nagrada za djecu za uspješno sudjelovanje u usvajanju ishoda financijske pismenosti. Partneri se slažu da bi za djecu bilo dobro dodjeljivati značke/medalje za svaku lekciju, a zatim na kraju dobiti certifikat. No, o tome detaljnije na idućem sastanku.

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 2. 6. 2020. 08:47

Virtualni sastanak 15. srpnja 2020.

Za proizvod 2  (O2) Materijali za podučavanje financijske pismenosti, Mario je ažurirao nastavne materijale sakupljene od strane svih partnera. Sada su finalizirani i prevode se. Mario će razgovarati s  Irene o brendiranju nastavnih materijala spremnih za web stranicu nakon prevođenja i razmotriti trebaju li biti ugrađeni u web stranicu ili dostupni kao PDF za preuzimanje. Charles je ponovio da bi bilo dobro pilotiranje proširiti izvan školskog okruženja, npr. na roditelje, uzimajući povratne informacije i iz formalnog i iz neformalnog okruženja za učenje.

Za proizvod 3  (O3)  Alati za učenje financijske pismenosti, Charles je s partnerima podijelio kako ga stvarno brine razvoj aplikacije u svjetlu COVID-19, da partnerstvo može tražiti i produljenje trajanja  nakon završetka datuma  projekta.

Za proizvod 4 (O4)  (set alata) i proizvod 5 (O5) (istraživački rad), Mouhamed je prezentirao detalje o prikupljanju podataka za istraživački rad ProFiLE. Cilj je izmjeriti utjecaj projekta na učenike i učitelje. Predlaže četiri kategorije  prikupljanja podataka:

1. Istraživanje percepcije roditelja i učitelja o financijskoj pismenosti;

2. Anketa roditelja i učitelja o kvaliteti materijala i njihovoj primjerenosti za postizanje ishoda učenja:

3. Kvizovi za mjerenje utjecaja na djecu prije i nakon što odrade materijale za učenje;

4. Istraživanje financijske pismenosti roditelja i učitelja kako bi sagledali projekt u cjelini i prikupili povratne informacije o kvaliteti projekta i područjima za poboljšanje.

 

Sljedeći koraci

• Prijevod nastavnih materijala do sredine kolovoza;

• Razvoj aplikacije

• Pilotiranje nastavnih materijala u školi (i izvan nje, ako je moguće) od rujna do siječnja (ovo će možda trebati pomaknuti na listopad).

Sljedeći partnerski sastanak trebao bi se održati u Hrvatskoj u listopadu, ali partneri su se složili da je, s obzirom na situaciju COVID-19, previše rizično planirati fizički sastanak i da bi umjesto njega trebao biti održan virtualni sastanak.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 27. 7. 2020. 09:45

Virtualni sastanci 14. i 15. listopada 2020.

Ed i Chaterine su kreirali knjižicu evaluacije odnodno nagrađivanja za učenike koju možete vidjeti ovdje. Uz neke promjene knjižica će ubrzo biti spremna za prevođenje i biti ponuđena učiteljima ili voditeljima aktivnosti na korištenje ukoliko to žele kao dodatnu motivaciju za učenike. 

Za proizvod 2 (O2) Materijali za podučavanje financijske pismenosti, aktivnosti koje treba poduzeti u ovom trenutku su:

 • Partneri škole izraditi svoj plan za pilotiranje/testiranje nastavnih materijala i postaviti plan na platformu Trello do kraja listopada. Naš plan možete vidjeti ovdje.
 • Planovi lekcija  trebaju biti prevedeni, stavljeni u službeni obrazac obrazac i objavljeni na službenim mrežnim stranicama projekta do kraja studenog.
 • Pilotiranje/testiranje dovršiti do kraja siječnja 2021. godine.

​Partneri su se složili pilotirati najmanje dva plana lekcija iz svakog ishoda učenja i svake dobne skupine (ukupno 16). Da ponovimo, ishodi učenja financijske pismenosti su:   

 1. Vrijednosti, navike i stavovi
 2.  Vještine računanja 
 3.  Financijski proizvodi
 4.  Rješavanje problema

Za proizvod 3 (O3) Alati za učenje financijske pismenosti: 

Zayd se predstavio kao dio akademskog osoblja za Creative Computing na UOG-u. On će voditi razvoj aplikacije koju će dizajnirati i stvoriti studenti dodiplomskih studija. Komentirao je da su svoju početnu inspiraciju uzeli u britanskoj igri pod nazivom 'Tko želi biti milijunaš?' .Također su testirali aplikaciju kako bi se uvjerili da će biti korisna na mobilnom uređaju. Pored pitanja s višestrukim izborom, pronašli su različite načine odgovaranja na pitanja i smislili nekoliko ideja za mini igre. Partneri su u raspravi o aplikaciji predložili sljedeće: da se stvori sustav nagrada u obliku sakupljanja bodova, da se stvori baza podataka u aplikaciji kako bi učitelji/voditelji mogli odabrati određene igre, korištenje generičke valute na nižim razinama i korištenje vizualnog novca, povratne informacije o točnim/netočnim odgovorima koji pomažu u učenju, dodavanje aspekta održivosti (npr. recikliranje ili humanitarne akcije) te suradnja među učenicima, imati likove u pričama kojima korisnik mora pomoći. Akcije koje treba poduzeti : 

 • Zayd i tim će stvoriti protok aplikacija do kraja listopada i pokušati pripremiti prvu verziju prototipa za kraj studenog
 • Partneri će izvršiti prevođenje sadržaja aplikacije nakon izrade prototipa

Za proizvod 4 (O4) Priručnik za integraciju materijala za financijsku pismenosti Alat je priručnik (toolkit) koji ima za cilj olakšati organizaciju pilotiranja/testiranja nastavnih materijala i digitalnih aplikacija za razvijanje osnovnih financijskih vještina za učenike i učitelje. Priručnik integrira materijale za podučavanje i učenje zahvaljujući povratnim informacijama prikupljenim od pilota u školama, domovima, klubovima i društvima. Aktivnosti koje treba poduzeti u ovom trenutku su: 

 • pripremiti obrasce IO4 koje učiteljice popunjavaju tijekom pilotiranja/ testiranja nastavnih materijala na školskim satovima, popunjeni obrasci se šalju Irreni u CSC
 • pripremiti suglasnosti roditelja za učenike koji će sudjelovati u pilotiranju/testiranju nastavnih materijala

Za proizvod 5 (O5) Istraživčki rad o financijskoj pismenosti (uključujući evaluaciju) :  Istraživanje će nastojati dobiti povratne informacije o onome što je do sada učinjeno. Misli se na izbor ishoda učenja i djelotvornost materijala za učenje i planova lekcija u poučavanju učenika konceptima za koje vjerujemo da su temeljni za financijsku pismenost.(Jesu li ishodi učenja ispravni? Postoje li drugi ishodi učenja možda smo zaboravili? Kakva je percepcija / definicija financijske pismenosti u društvu?). To će, pak, utjecati na ishod toga je li naša percepcija financija ista kao percepcija društva ili je barem obuhvaća. Također, to će nam omogućiti da otkrijemo jesu li mjerni podaci koje koristimo za mjerenje financijske pismenosti točni. Kako je projektom ProFiLE predviđeno korištenje svih materijala (nastavnih i digitalnih) i u formalnom okruženju za učenje (škole) i u neformalnom okruženju za učenje ( kod kuće, u interesnim klubovima, u društvima itd...) , tako će se ispitivanjem obuhvatiti i učitelji i roditelji ( i eventualno voditelji zainteresiranih klubova, društava, udruga i sl.). Ispitivanje će se vršiti u obliku popunjavanju Upitnika koji će se nakon prikupljanja obrađivati pri izradi konačnog Istražiačkog rada na sveučilištu u Cheltenhamu. Potrebno je pozvati sve zaineresirane roditelje koji su voljni sudjelovati u projektu da ostave svoju mail adresu na službenoj stranici projekta ProFiLE koja se može naći na poveznici  ovdje. Zaineresirani roditelji trebaju popuniti mail listu kao na slici dolje

Na ovaj način će se tim roditeljima slati potrebni materijali i informacije za pilotiranje/testiranje kod kuće sa svojom djecom/djetetom. 

Sljedeći virtualni sastanak će se održati 29. siječnja 2021.g .

  :: opširnije :: 


objavio: Nikolina Čehok  datum: 2. 11. 2020. 18:10
 


  ŠKOLSKI JELOVNIK

          VOZNI RED

Skolski Bus

Vozni red 2021./2022.

 


 


 


 

UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI 2021./2022. RAZREDNA NASTAVA - MATIČNA ŠKOLA


UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI  2021./2022. RAZREDNA NASTAVA - PODRUČNE ŠKOLE


UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI  2021./2022. - PREDMETNA NASTAVA


 

 

    Dokumenti za objavu

Pravilnici

Brošure za roditelje

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa ( 8 pitanja)
Što čitaš u svojem slobodnom vremenu


Koliko dnevno čitaš?


Tko te potiče na čitanje?Kako biraš ono što čitaš?


S kim razgovaraš o pročitanome?Zašto čitaš?


Što misliš o knjigama koje čitaš za lektiru?


Koliko ti i tvoja obitelj imate knjiga kod kuće?

preskoči na navigaciju