preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
STVARANJE II. OŠ VRBOVEC
Škola u Vrbovcu
 
Osnovno školstvo u Vrbovcu ima bogatu i dugovječnu povijest. Ne zna se točno gdje je bila prva škola u Vrbovcu, ali od te neugledne drvene kućice s malim prozorima i slamnatim krovom pa do najmlađega školskog zdanja u ovome gradu – II. osnovne škole Vrbovec – prošla su gotovo dva i pol stoljeća. U odnosu na tu povijest, naša je škola vrlo mlada. Ove godine navršava tek deset godina života, ali je za to vrijeme oko 1200 učenika steklo u njoj svoju osnovnu naobrazbu te čvrste temelje za daljnje školovanje i život.
Zasluge za otvaranje škole u Vrbovcu pridaju se križevačkome županu Ivanu Patačiću, koji je 22. travnja 1769. u Križevcima "izjavio kaptolskim izaslanicima, da želi u Vrbovcu osnovati narodnu školu, u kojoj će ne samo Vrbovčani, već i svi, koji bi u nju polazili, učit se hrvatski čitati i pisati, pak i računati."Kao prvi učitelj u Vrbovcu, još prije inicijative Ivana Patačića, spominje se 1669. Gašpar Hajak, koji je u vlastitoj kući poučavao svoju djecu.
Što se tiče školske zgrade, prva prava škola sagrađena je 1820. na gospodskom zemljištu istočno od vlastelinskoga grada između župnikova vrta i Ulice Brdo. S porastom broja stanovnika rastao je i broj školske djece pa se oko 1864. godine javlja problem nedovoljnog prostora u školi. Sljedeće je godine sklopljen ugovor s vlastelinstvom o gradnji škole, prema kojem općina dobiva zemljište na kojem je uskoro sagrađena nova škola. Kada 1875. godine na snagu stupa zakon koji regulira odnose između crkve i škole, odnosno općine, nadzor nad školama preuzima Kraljevska zemaljska vlada u Zagrebu. Već školske 1875./76. godine predsjednik školskog odbora Stjepan Valdec, opet zbog nedostatka prostora u postojećoj školskoj zgradi, za 400 forinti od predstojnice samostana sv. Magdalene iznajmljuje jednu prostoriju za učionicu. Iako od ukupnoga broja djece školskog uzrasta bar polovica ne pohađa školu (godine 1885. od 465 djece školu polazi samo njih 253), godine 1888. iznajmljena je još jedna samostanska prostorija, a nedugo poslije toga općina je kupila cijelu zgradu samostana i odlučila je adaptirati za potrebe škole. Adaptacija te školske zgrade završena je 1893. godine, a zbog rasterećenja škole u Vrbovcu, 1906. godine u Poljani je sagrađena škola s učiteljskim stanom. Godine 1928. škola u Vrbovcu postaje osmorazredna.
Budući da u dugom razdoblju između dvaju svjetskih ratova na održavanju školske zgrade nisu rađeni veći zahvati (1938. je uvedena struja u dio zgrade), nakon 1945. godine škola je u lošem stanju pa je ondašnja kotarska vlast malo po malo nastoji renovirati. Za početak su obnovili prostorije na prvome katu, vrata, prozore, podove i crjepove na krovu, a kako je za vrijeme rata jedno vrijeme u školi bila smještena vojska (školski namještaj i kompletan inventar škole bili su uništeni), nastava je održavana u vrlo oskudnim uvjetima; djeca su čak od kuće donosila stolice.
Školske godine 1950./51. ožbukana je zgrada, popravljeni su zidovi, podovi, krovna konstrukcija i prezidane su peći. Međutim, 1951./52. školske godine zbog problema s nastavnim kadrom i dotrajalosti zgrade donosi se odluka o gradnji nove školske zgrade. Za vrijeme zimskih praznika škola je preseljena u pet prostorija
zadružnoga doma, a stara je zgrada predana za rušenje i gradnju nove škole. Stara školska zgrada srušena je 1952., a sljedeće je godine položen kamen-temeljac za novu zgradu. Kada je ona 1956. djelomice dovršena i osposobljena za rad, u njoj je bilo sedam učionica i pet manjih prostorija, nastavu je izvodilo sedam učitelja i sedam nastavnika u sedam nižih i šest viših odjeljenja.
Nakon 1945. obnavljane su narodne škole i mijenjan je njihov ustroj, od četverogodišnjih škola s vremenom su nastajale manje sedmogodišnje, odnosno osmogodišnje škole. Zbog velikoga broja osmogodišnjih škola s malim brojem učenika ukidaju se mnoge takve škole i priključuju većima kao područne škole.
Već je školske godine 1967./68. u spomenici škole zabilježeno da postoji pomanjkanje prostora. Do osamdesetih godina izvršeno je nekoliko reorganizacijskih promjena u školi u Vrbovcu, ali problem s prostorom stalno je postojao – zbog velikoga broja učenika rad je odvijan čak u tri smjene.
Osamdesetih su godina problemi u organizaciji rada zbog loših i neadekvatnih prostornih uvjeta bili sve izraženiji pa se počelo razmišljati o gradnji još jedne škole u Vrbovcu. O tome je 1987. godine proveden referendum i na njemu je odlučeno ne samo da se izgradi nova škola, nego su i prikupljena sredstva za prvu etapu gradnje. Osim tih sredstava, gradnju je financirala Republička samoupravna interesna zajednica.
Površina za gradnju osnovne škole predviđena je južno od Ulice Brdo, u mirnoj zoni naselja, udaljenoj od prometnica. Skupština općine Vrbovec je 2. travnja 1990. godine donijela rješenje kojim se Centru odgoja i obrazovanja „7. maj“ Vrbovec dodjeljuje građevinsko zemljište Travnik I za gradnju osnovne škole. Ukupna površina zemljišta iznosila je 27.735 četvornih metara. Projektnu je dokumentaciju izradio „Arhitektonski studio“ iz Zagreba, odnosno dipl. ing. arh. Iskra Juničić-Žerjavić. Centar odgoja i osnovnog obrazovanja "7. maj" Vrbovec, kao investitor gradnje, 26. rujna 1990. godine sklopio je ugovor o gradnji s izvođačem radova „Gramip-građevinarstvom" Dubrava. Planirano je bilo da se gradnja školskoga objekta izvede u tri etape:
I. etapa – četiri učionice za razrednu nastavu, višenamjenski prostor s blagovaonicom,   gospodarski prostor, prostor za organizaciju i koordinaciju rada škole – bruto 1278 četvornih metara;
II. etapa – dvorana za tjelesni odgoj s pratećim sadržajima – bruto 697 prostornih metara;
III. etapa – osam učionica za više razrede s isto toliko kabineta za učitelje, sanitarnim prostorom i višenamjenskim prostorom - 1128 četvornih metara.
Rok za završetak prve etape bio je 30. lipnja 1991. godine, a njezina ukupna vrijednost iznosila je 17,292.289 dinara. Tvrtka "Gramip" je vrlo brzo nakon početka radova došla pod stečaj pa je gradnja neko vrijeme mirovala. Od 1992. godine izvođač radova je Građevinska radnja "Vuković-Kovačić" iz Vrbovca.
Prva je etapa – u kojoj su sagrađene učionice za razrednu nastavu i prateći sanitarni čvor, informatička učionica, knjižnica, veliko predvorje, kuhinja i blagovaonica te uredi za administraciju (ukupne površine 1278 četvornih metara) –uz određene teškoće završena 1994. godine. Kako bi se olakšao rad u zgradi Osnovne škole Vrbovec, dio je učenika nižih razreda nastavu pohađao u nedovršenom objektu 1994./95., 1995./96. i 1996./97. školske godine. Istodobno je nastavljena treća etapa gradnje, koja je dovršena u proljeće 1997. godine. Sl. Što se tiče druge etape gradnje, Grad je donio zaključak kako bi se umjesto male školske dvorane trebala sagraditi velika športska dvorana, koja će služiti i za potrebe grada. Tako je 10. travnja 1997. godine, na temelju članka 39. Statuta Grada Vrbovca, Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovca na 25. sjednici donijelo zaključak o gradnji nove športske dvorane u Vrbovcu uz II. osnovnu školu Vrbovec. Dogovorno je utvrđeno kako će 60 posto troškova gradnje dvorane financirati Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, a ostalih 40 posto Grad Vrbovec. Radi vođenja i praćenja cjelokupne investicije formirano je posebno povjerenstvo od pet članova, i to tri od strane Zagrebačke županije i Grada Vrbovca te dva člana od strane Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Zaključak je potpisao gradonačelnik gospodin Zlatko Herček, dipl. ecc. Projekt je izradio VTC-PROJEKT d.o.o. Virovitica, a projektantica je bila dipl. ing. arh. Ljiljana Saraga.
Kamen temeljac za novu športsku dvoranu uz prigodni program učenika škole položen je 15. lipnja 1999. godine. Kamen je položio župan Zagrebačke županije gospodin Branimir Pasecky.

Stvaranje II. osnovne škole Vrbovec

Osamdesetih su godina problemi u organizaciji rada zbog loših i neadekvatnih prostornih uvjeta bili sve izraženiji pa se počelo razmišljati o gradnji još jedne škole u Vrbovcu. O tome je 1987. godine proveden referendum i na njemu je odlučeno ne samo da se izgradi nova škola, nego su i prikupljena sredstva za prvu etapu gradnje. Osim tih sredstava, gradnju je financirala Republička samoupravna interesna zajednica.
Površina za gradnju osnovne škole predviđena je južno od Ulice Brdo, u mirnoj zoni naselja, udaljenoj od prometnica. Skupština općine Vrbovec je 2. travnja 1990. godine donijela rješenje kojim se Centru odgoja i obrazovanja „7. maj“ Vrbovec dodjeljuje građevinsko zemljište Travnik I za gradnju osnovne škole. Ukupna površina zemljišta iznosila je 27.735 četvornih metara. Projektnu je dokumentaciju izradio „Arhitektonski studio“ iz Zagreba, odnosno dipl. ing. arh. Iskra Juničić-Žerjavić. Centar odgoja i osnovnog obrazovanja "7. maj" Vrbovec, kao investitor gradnje, 26. rujna 1990. godine sklopio je ugovor o gradnji s izvođačem radova „Gramip-građevinarstvom" Dubrava. Planirano je bilo da se gradnja školskoga objekta izvede u tri etape:
I. etapa – četiri učionice za razrednu nastavu, višenamjenski prostor s blagovaonicom,   gospodarski prostor, prostor za organizaciju i koordinaciju rada škole – bruto 1278 četvornih metara;
II. etapa – dvorana za tjelesni odgoj s pratećim sadržajima – bruto 697 prostornih metara;
III. etapa – osam učionica za više razrede s isto toliko kabineta za učitelje, sanitarnim prostorom i višenamjenskim prostorom - 1128 četvornih metara.
Rok za završetak prve etape bio je 30. lipnja 1991. godine, a njezina ukupna vrijednost iznosila je 17,292.289 dinara. Tvrtka "Gramip" je vrlo brzo nakon početka radova došla pod stečaj pa je gradnja neko vrijeme mirovala. Od 1992. godine izvođač radova je Građevinska radnja "Vuković-Kovačić" iz Vrbovca.
Prva je etapa – u kojoj su sagrađene učionice za razrednu nastavu i prateći sanitarni čvor, informatička učionica, knjižnica, veliko predvorje, kuhinja i blagovaonica te uredi za administraciju (ukupne površine 1278 četvornih metara) –uz određene teškoće završena 1994. godine. Kako bi se olakšao rad u zgradi Osnovne škole Vrbovec, dio je učenika nižih razreda nastavu pohađao u nedovršenom objektu 1994./95., 1995./96. i 1996./97. školske godine. Istodobno je nastavljena treća etapa gradnje, koja je dovršena u proljeće 1997. godine. Sl. Što se tiče druge etape gradnje, Grad je donio zaključak kako bi se umjesto male školske dvorane trebala sagraditi velika športska dvorana, koja će služiti i za potrebe grada. Tako je 10. travnja 1997. godine, na temelju članka 39. Statuta Grada Vrbovca, Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovca na 25. sjednici donijelo zaključak o gradnji nove športske dvorane u Vrbovcu uz II. osnovnu školu Vrbovec. Dogovorno je utvrđeno kako će 60 posto troškova gradnje dvorane financirati Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, a ostalih 40 posto Grad Vrbovec. Radi vođenja i praćenja cjelokupne investicije formirano je posebno povjerenstvo od pet članova, i to tri od strane Zagrebačke županije i Grada Vrbovca te dva člana od strane Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Zaključak je potpisao gradonačelnik gospodin Zlatko Herček, dipl. ecc. Projekt je izradio VTC-PROJEKT d.o.o. Virovitica, a projektantica je bila dipl. ing. arh. Ljiljana Saraga.
Kamen temeljac za novu športsku dvoranu uz prigodni program učenika škole položen je 15. lipnja 1999. godine. Kamen je položio župan Zagrebačke županije gospodin Branimir Pasecky.
Budući da je nova dvorana površinom znatno veća od one predviđene bivšim projektom, Ministarstvo prosvjete i športa financira samo dio gradnje, a ostatak financira lokalna uprava i samouprava. Novi ugovor o gradnji sklopljen je 16. srpnja 1999. godine. Ugovoreni su radovi u vrijednosti 16,233.530,90 kuna, od kojih će Grad Vrbovec te Ministarstvo prosvjete i športa platiti po 40 posto, a Zagrebačka županija 20 posto. Gradonačelnik Grada Vrbovca tada je bio gospodin Đuro Turk.
Uz određene teškoće u gradnji dvorana je 3. prosinca 2001. dobila uporabnu dozvolu i za rad s učenicima otvorena je početkom drugog polugodišta 2001./02. školske godine. Gradnja dvorane stajala je 17,073.209,65 kuna. Ukupna površina velike trodijelne dvorane je 2846,53 četvornih metara (neto 2564,57 četvornih metara). Gledalište je fiksno s oko 450 mjesta i teleskopskom tribinom na povlačenje za 360 osoba.
Dvorana je na uporabu predana bez sjedala, samo s betonskim postoljima. Sjedala za petstotinjak osoba u dvoranu su postavljena 27. studenog 2003. godine, a kupila ih je škola svojim sredstvima.
 

Podjela Osnovne škole Vrbovec

 

Dana 25. ožujka 1997. godine ministrica prosvjete i športa gospođa Ljilja Vokić otvorila je novosagrađenu  školsku zgradu. Dovršenjem gradnje ispunjeni su prostorni uvjeti za podjelu Osnovne škole Vrbovec na dvije osnovne škole.

U školskoj godini 1996./1997. Osnovna škola Vrbovec ima 66 razrednih odjela sa 1649 učenika. U nižim su razredima bila po četiri paralelna odjela, dok je od petoga do osmoga razreda bilo po šest paralelnih odjela. U školi je djelovala i posebna odgojno-obrazovnu skupina s učenicima s teškoćama u razvoju. Broj učenika i razrednih odjela u devet područnih škola – od kojih je samo ona u Preseki bila osmorazredna, a ostale četverorazredne – bio je različit:
 
Banovo:                               30 učenika,            2 raz.odjela
Dijaneš:                                36,                          2,
Gornji Tkalec:      15,                          1,
Lonjica:                60,                          3,
Negovec:                             24,                          2,
Poljana:                28,                          2,
Poljanski Lug:      29,                          2,
Rakovec:                             60,                          3,
Preseka:                                157,                        8.
 
Na temelju čl. 69., stavka 3. Zakona o ustanovama i čl. 16. Zakona o osnovnom školstvu, Ministarstvo prosvjete i športa donijelo je 20. svibnja 1997. godine Odluku o podjeli Osnovne škole Vrbovec u Vrbovcu na dvije ustanove: I. osnovnu školu Vrbovec i II. osnovnu školu Vrbovec.
Osnovna škola Vrbovec sa sjedištem u Vrbovcu prestaje raditi 31. kolovoza 1997. godine, a novonastale ustanove počinju raditi 1. rujna 1997. godine. Osnivač i vlasnik novonastalih škola je Republika Hrvatska. Za očuvanje pedagoške i ine dokumentacije te pismohrane Osnovne škole Vrbovec zadužuje se I. osnovna škola Vrbovec.
I. osnovna škola Vrbovec, Trg Petra Zrinskoga 2, u svoj je sastav dobila područne razredne odjele Banovo, Gornji Tkalec, Preseka, Dijaneš i Rakovec. Za privremenoga ravnatelja imenovana je učiteljica razredne nastave Ružica Tomljenović, dotadašnja ravnateljica jedinstvene škole.
II. osnovna škola Vrbovec, Brdo bb, dobila je područne razredne odjele Lonjica, Negovec, Poljana i Poljanski Lug. Za privremenog ravnatelja imenovana je Jasenka Jonjić, učiteljica razredne nastave. Privremeni školski odbor II. osnovne škole Vrbovec ima tri člana koje imenuje Ministarstvo prosvjete i športa.
Novonastale škole razmjerno preuzimaju zatečene djelatnike Osnovne škole Vrbovec. Pokretna i nepokretna imovina škole raspoređuje se po zgradama i područnim odjelima. Diobena je bilanca, nažalost, za II. osnovnu školu Vrbovec bila vrlo nepovoljna – naslijedila je samo ono što je zatečeno u prostoru škole: jedan televizor, jedan kasetofon, oko četiri stotine knjiga, jedno računalo i fotokopirni aparat. To je bilo sve čime je II. osnovna škola Vrbovec raspolagala na početku svoga rada.
Skupština općine Vrbovec je na 13. sjednici Vijeća udruženog rada,Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća donijela odluku o utvrđivanju mreža osnovnih škola na području općine Vrbovec.
Sjedište I. osnovne škole Vrbovec je u Vrbovcu na Trgu Petra Zrinskog 2. U školi će se organizirati i izvoditi nastava za učenike od prvog do osmog razreda iz sljedećih mjesta i ulica: Cerje, Celine, Vrbovečki Pavlovec, Trg Petra Zrinskog te ulica Augusta Šenoe, Bjelovarske, Bubnja, Gradečke, Križevačke, Krunoslava Kutena, Marije Jurić Zagorke, Nikole Tesle, 7. svibnja, Selske, Stjepana Radića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Mate Kvešteka, Župana Junka i Zagrebačke do raskrižja. U školi će se organizirati i izvoditi nastava i za učenike od petoga do osmoga razreda iz pripadajućih područnih razrednih odjela.
Sjedište II. osnovne škole Vrbovec je u Vrbovcu u Ulici Brdo bb i u njoj će se organizirati i izvoditi nastava za učenike od prvog do osmog razreda iz mjesta Brčevca, Konaka, Lazarevca, Luke, Martinske Vesi, Prilesja te ulica Andrije Hebranga, Antuna Mihanovića, Ulice braće Radića, Eugena de Piennesa, Franje Gažija, Ivana Draškovića, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Kukuljevića, Ivana Karlovića, Ivana Mažuranića, Kolodvorske, Ulice kralja Tomislava, Livadarske, Matije Uradina, Pavleka Miškine, Perinove, Petra Preradovića, Štefe Iskre
Kršnjavi, Valentinove ulice, Vukotinovićeve, Zagrebačke od raskrižja, Zleninske, Savske ceste, Brda te pripadajućih područnih razrednih odjela.
 
 
Djelovanje nove škole
 
Život i rad II. osnovne škole Vrbovec započeo je u vrlo teškim uvjetima. Učionički namještaj i ploče stizale su tijekom prvoga polugodišta, a postojeći kabineti za učitelje bili su sasvim prazni. Nastava se počela izvoditi 8. rujna 1997. godine – samo s kredom, a ponegdje i bez ploče – ali je i u takvim je uvjetima škola funkcionirala kvalitetno, zahvaljujući dobroj organizaciji i entuzijazmu cijeloga kolektiva.
Uz redovnu nastavu škola je odmah počela organizirati slobodne aktivnosti i izbornu nastavu, omogućujući tako učenicima zadovoljenje interesa i razvoj sposobnosti u nizu različitih područja. Većina je učitelja u našu školu došla iz bivše škole zajedno s učenicima, a manji broj je zasnovao radni odnos putem natječaja.
Te prve godine djelovanja nove škole upisano je 818 učenika u 29 razrednih odjela. U matičnoj je školi od prvoga do četvrtoga razreda bilo 252 učenika u osam razrednih odjela, a od petoga do osmoga razreda 400 učenika u 12 razrednih odjela. U područnim razrednim odjelima bilo je 166 učenika u devet razrednih odjela. Te školske godine radilo je 20 učitelja razredne nastave, 16 učitelja predmetne nastave, tri stručna suradnika, dva vjeroučitelja te 13 ostalih djelatnika.
Uspjeh učenika na kraju nastavne godine bio je vrlo visok – odličnim uspjehom razred je završilo 248 učenika, vrlo dobrim 271, dobrim 230, dovoljnim 15 učenika, a na popravni ispit upućeno je svega 18 učenika, tri su učenika upućena na ponavljanje razreda, 253 učenika je pohvaljeno, 15 učenika osmih razreda, koji su svih osam godina bili odlični, nagrađeno je knjigom.
Vodili smo veliku brigu o odgoju djece pa smo u redovnoj nastavi proveli niz stručnih predavanja o zdravstvenom obrazovanju učenika od petoga do osmoga razreda, a posebno predavanje o ovisnosti održala je za učenike osmih razreda sestra Bernardica Juretić.
Ni kulturni život nije bio zanemaren. Organizirali smo dvije besplatne kinopredstave za sve učenike, a zbog velikog zanimanja učenika omogućili smo im gledanje filma "Titanik" po vrlo povoljnim uvjetima. U prostoru škole priredili smo koncert poznate gitaristice Ane Vidović te nekoliko lutkarskih predstava za učenike nižih razreda.
Isto tako, bili su organizirani odlazak na kazališne predstave u Zagreb, nastava u prirodi za učenike nižih razreda, jednodnevni izleti za sve razrede i maturalno putovanje za učenike sedmih razreda.
I u športu smo bili aktivni iako nismo još imali športske dvorane ni športskih terena. Učenici su se plasirali na županijsko natjecanje iz nogometa i košarke.
Novonastale škole razmjerno preuzimaju zatečene djelatnike Osnovne škole Vrbovec. Pokretna i nepokretna imovina škole raspoređuje se po zgradama i područnim odjelima. Diobena je bilanca, nažalost, za II. osnovnu školu Vrbovec bila vrlo nepovoljna – naslijedila je samo ono što je zatečeno u prostoru škole: jedan televizor, jedan kasetofon, oko četiri stotine knjiga, jedno računalo i fotokopirni aparat. To je bilo sve čime je II. osnovna škola Vrbovec raspolagala na početku svoga rada.
Skupština općine Vrbovec je na 13. sjednici Vijeća udruženog rada,Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća donijela odluku o utvrđivanju mreža osnovnih škola na području općine Vrbovec.
Sjedište I. osnovne škole Vrbovec je u Vrbovcu na Trgu Petra Zrinskog 2. U školi će se organizirati i izvoditi nastava za učenike od prvog do osmog razreda iz sljedećih mjesta i ulica: Cerje, Celine, Vrbovečki Pavlovec, Trg Petra Zrinskog te ulica Augusta Šenoe, Bjelovarske, Bubnja, Gradečke, Križevačke, Krunoslava Kutena, Marije Jurić Zagorke, Nikole Tesle, 7. svibnja, Selske, Stjepana Radića, Vladimira Nazora, Matije Gupca, Mate Kvešteka, Župana Junka i Zagrebačke do raskrižja. U školi će se organizirati i izvoditi nastava i za učenike od petoga do osmoga razreda iz pripadajućih područnih razrednih odjela.
Sjedište II. osnovne škole Vrbovec je u Vrbovcu u Ulici Brdo bb i u njoj će se organizirati i izvoditi nastava za učenike od prvog do osmog razreda iz mjesta Brčevca, Konaka, Lazarevca, Luke, Martinske Vesi, Prilesja te ulica Andrije Hebranga, Antuna Mihanovića, Ulice braće Radića, Eugena de Piennesa, Franje Gažija, Ivana Draškovića, Ivana Gorana Kovačića, Ivana Kukuljevića, Ivana Karlovića, Ivana Mažuranića, Kolodvorske, Ulice kralja Tomislava, Livadarske, Matije Uradina, Pavleka Miškine, Perinove, Petra Preradovića, Štefe Iskre
Kršnjavi, Valentinove ulice, Vukotinovićeve, Zagrebačke od raskrižja, Zleninske, Savske ceste, Brda te pripadajućih područnih razrednih odjela.
 
 
Djelovanje nove škole
 
Život i rad II. osnovne škole Vrbovec započeo je u vrlo teškim uvjetima. Učionički namještaj i ploče stizale su tijekom prvoga polugodišta, a postojeći kabineti za učitelje bili su sasvim prazni. Nastava se počela izvoditi 8. rujna 1997. godine – samo s kredom, a ponegdje i bez ploče – ali je i u takvim je uvjetima škola funkcionirala kvalitetno, zahvaljujući dobroj organizaciji i entuzijazmu cijeloga kolektiva.
Uz redovnu nastavu škola je odmah počela organizirati slobodne aktivnosti i izbornu nastavu, omogućujući tako učenicima zadovoljenje interesa i razvoj sposobnosti u nizu različitih područja. Većina je učitelja u našu školu došla iz bivše škole zajedno s učenicima, a manji broj je zasnovao radni odnos putem natječaja.
Te prve godine djelovanja nove škole upisano je 818 učenika u 29 razrednih odjela. U matičnoj je školi od prvoga do četvrtoga razreda bilo 252 učenika u osam razrednih odjela, a od petoga do osmoga razreda 400 učenika u 12 razrednih odjela. U područnim razrednim odjelima bilo je 166 učenika u devet razrednih odjela. Te školske godine radilo je 20 učitelja razredne nastave, 16 učitelja predmetne nastave, tri stručna suradnika, dva vjeroučitelja te 13 ostalih djelatnika.
Uspjeh učenika na kraju nastavne godine bio je vrlo visok – odličnim uspjehom razred je završilo 248 učenika, vrlo dobrim 271, dobrim 230, dovoljnim 15 učenika, a na popravni ispit upućeno je svega 18 učenika, tri su učenika upućena na ponavljanje razreda, 253 učenika je pohvaljeno, 15 učenika osmih razreda, koji su svih osam godina bili odlični, nagrađeno je knjigom.
Vodili smo veliku brigu o odgoju djece pa smo u redovnoj nastavi proveli niz stručnih predavanja o zdravstvenom obrazovanju učenika od petoga do osmoga razreda, a posebno predavanje o ovisnosti održala je za učenike osmih razreda sestra Bernardica Juretić.
Ni kulturni život nije bio zanemaren. Organizirali smo dvije besplatne kinopredstave za sve učenike, a zbog velikog zanimanja učenika omogućili smo im gledanje filma "Titanik" po vrlo povoljnim uvjetima. U prostoru škole priredili smo koncert poznate gitaristice Ane Vidović te nekoliko lutkarskih predstava za učenike nižih razreda.
Isto tako, bili su organizirani odlazak na kazališne predstave u Zagreb, nastava u prirodi za učenike nižih razreda, jednodnevni izleti za sve razrede i maturalno putovanje za učenike sedmih razreda.
I u športu smo bili aktivni iako nismo još imali športske dvorane ni športskih terena. Učenici su se plasirali na županijsko natjecanje iz nogometa i košarke.
Kako je broj učenika u razrednim odjelima bio prevelik, već smo sljedeće školske godine (1998./99.), na temelju Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu u osnovnoj školi, dobili suglasnost za povećanje broja razrednih odjela. Time je povećana kvaliteta rada u razrednim odjelima. Te smo godine zaposlili i psihologa te smo tako ekipirali stručni tim i znatno pridonijeli kvalitetnom i stručnom neposrednom radu s učenicima i njihovim roditeljima.
Školske 1999./00. godine na području Vrbovca dogodile su se socioekonomske i kulturne promjene koje su utjecale na rad škole. Naime, na naše školsko područje doselilo se dosta obitelji s Kosova i iz Njemačke. Učenicima iz tih obitelji je – što zbog jezičnih, što zbog psiholoških razloga izazvanih preseljenjem – bila potrebna velika pomoć u svladavanju gradiva i u socijalizaciji. O tome su se osobito brinuli razrednici, psihologinja i pedagoginja.
Budući da je 2003./04. školske godine u prvi razred upisano učenika dovoljno za tri razredna odjela, zbog manjka prostora teretana uz športsku dvoranu prenamijenjena je za učioničke potrebe. Opremili smo je i namijenili za nastavu povijesti i vjeronauka. Sljedeće školske godine upisan je još jedan dodatni razredni odjel prvoga razreda, što znači da u školi imamo ukupno 36 razrednih odjela. I za njega nam ja manjkao prostor. Uz športsku dvoranu predviđen je bio i zdravljak, a kako on još nije bio u funkciji, opremili smo ga i prenamijenili u učionicu za učenike četvrtog razreda.
 
Opremanje i uređenje škole
 
Nova je školska zgrada od početka bila velik izazov jer je poluprazni prostor otvarao mnoštvo mogućnosti za kreativno i svrhovito uređenje. U početku je mnogo energije i vremena utrošeno na prikupljanje sredstava za opremanje, tako je donacija PIK-a Vrbovec omogućila početak informatičke nastave. Nabavljeno je
deset računala, jedan pisač, dva televizora, dva videorekordera, oko četiristo knjiga te veliki pano za školsko predvorje. Za knjižnicu je nabavljen televizor velikoga ekrana, naručeno je još nekoliko stolova i trideset stolica kako bi taj prostor mogao više biti na raspolaganju učenicima, osobito putnicima dok čekaju autobus.
Nažalost, nova je školska zgrada sa sobom nosila i mnoge neočekivane probleme; primjerice, cijeli je krov na jednome dijelu zgrade, koji još nije imao uporabnu dozvolu, prokišnjavao. Tako je 1999./00. školske godine postavljeno novo krovište na tome dijelu škole. Te je godine nabavljen i akvarij, koji je smješten u predvorje.
Vijeće roditelja 2002./03. školske godine donijelo je odluku da svake godine tijekom božićnih blagdana učenici doniraju novac za opremanje kabineta. Na taj je način skupljeno 3.750 kuna, od čega su kupljena dva grafoskopa i laserski izvor svjetlosti.
Godine 2004. uveden je alarm i videonadzor u školu, a opremljena je i prostorija Učeničkoga športskog kluba. Privredna banka je 2004./05. školske godine školi donirala osam računala i pisač, računalni program za knjižnicu dobili smo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a interaktivnu ploču za knjižnicu škola je nabavila svojim sredstvima.  Interaktivna ploča u kombinaciji s projektorom i povezana s računalom omogućuje kompletnu interaktivnost uz sigurnu pohranu i pregled spremljenih podataka, ponavljanje kompletnog predavanja, prijenos slike, digitalno hvatanje svih zabilješki napisanih ili projiciranih, a moguće je i distribuirati zabilješke elektroničkom poštom. Sve to omogućuje potpuno novi pristup predavanju.
Tri računala, projektor i dva pisača kupljeni su također našim sredstvima i znatno su pridonijela osuvremenjivanju nastavnoga procesa. Godine 2006. prilično smo modernizirali kabinet biologije i kemije. Postavljeno je platno za projekciju, računalo i fleks-kamera. Novim kopirnim strojevima, prijenosnim računalom, računalima postavljenim u kabinetima učitelja podignut je standard rada u školi. Dio računala u stručnim službama iste smo godine povezali u sustav te ih spojili s Internetom. Istovremeno smo i u područnim školama postavili računala, skenere, pisače i kopirne aparate.
Kada je 1997. godine II. osnovna škola Vrbovec službeno otvorena, kuhinja je radila u dvije smjene i zaposlene su dvije kuharice. Zbog premalene blagovaonice djeca nižih razreda jela su u hodniku, a nakon otvorenja športske dvorane sele se u blagovaonicu pa se prehrana učenika nižih i viših razreda organizira u dva velika odmora. Početkom 2000./01. školske godine u kuhinji počinje pripremanje toplih obroka, i to dva-tri puta tjedno. Danas je kuhinja opremljena kvalitetnom i suvremenom opremom, a svake se godine nabavlja ponešto novo od inventara i pribora nužnoga za rad.  ŠKOLSKI JELOVNIK

          VOZNI RED

Skolski Bus

Vozni red 2021./2022.

 


 


 


 

UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI 2021./2022. RAZREDNA NASTAVA - MATIČNA ŠKOLA


UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI  2021./2022. RAZREDNA NASTAVA - PODRUČNE ŠKOLE


UDŽBENICI I DRUGI OBRAZOVNI MATERIJALI  2021./2022. - PREDMETNA NASTAVA


 

 

    Dokumenti za objavu

Pravilnici

Brošure za roditelje

Kalendar
« Prosinac 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Anketa ( 8 pitanja)
Što čitaš u svojem slobodnom vremenu


Koliko dnevno čitaš?


Tko te potiče na čitanje?Kako biraš ono što čitaš?


S kim razgovaraš o pročitanome?Zašto čitaš?


Što misliš o knjigama koje čitaš za lektiru?


Koliko ti i tvoja obitelj imate knjiga kod kuće?

preskoči na navigaciju