preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PREDMETNA NASTAVA - NASTAVA NA DALJINU

Raspored nastave na daljinu 6.-9. travnja 2020.

Dragi učenici i roditelji,

 vrijeme nastave na daljinu nastavlja se. No, kako bi olakšali i rasteretili Vaš školski raspored odlučili smo izraditi novi, stalni raspored koji ima sljedeće značajke:

 1. Svaki tjedan je isti raspored sati.
 2.  Predmeti se odvijaju u blok satovima te se na taj način smanjuje dnevno opterećenje npr. tri  ili četiri različita predmeta redovne nastave dnevno
 3.  U jednom tjednu učenici 5. i 6. razreda počinju nastavu u jutarnjem terminu: 9- 13, a 7. i  8. razredi od 13-17 sati. U sljedećem tjednu se mijenjaju te 7. i 8. razredi imaju nastavu prijepodne.
 4. Sat traje 25 minuta. No, učitelji će u virtualnim učionicama i dalje objavljivati detalje rada ovisno o specifičnostima predmeta te drugim uvjetima rada.

 

Dragi učenici, ovaj tjedan je tjedan ponavljanja i vježbanje te još jedna prilika da se uključite i postavljate pitanja ukoliko je nešto ostalo nejasno. Nastava je organizirana za 5. i 6. razrede u jutarnjem terminu: 9-13h, a za 7. i 8. razrede poslijepodne, 13-17h, prema rasporedu za A tjedan.
Kratki odmor od nastave već stiže u petak 10.4. 2020. kada počinju Uskršnji praznici  i traju do 13. 4. 2020.

Želim vam uspješan ovaj školski tjedan uz nadu da smo vam barem malo olakšali.

Ravnateljica Edina Operta, prof.

 

DAN

5. razred ( A tjedan)

5. razred ( B tjedan)

PON

HJ

HJ EJ EJ GK TZK

HJ

HJ EJ EJ GK TZK

UTO

INFO

INFO MAT MAT PRIR  

INFO

INFO MAT MAT GEO  

SRI

HJ

HJ LK LK TZK  

HJ

HJ TK TK TZK  

ČET

GEO

GEO MAT MAT VJER VJER

PRIR

PRIR MAT MAT VJER VJER

PET

HJ

EJ POV POV NJ. J. (izborni) NJ. J. (izborni)

HJ

EJ POV POV NJ. J. (izborni) NJ. J. (izborni)

 

DAN

6. razred ( A tjedan)

6. razred ( B tjedan)

PON

HJ

HJ MAT MAT POV POV NJ.J.
2 sata
(izborni)
)

HJ

HJ MAT MAT POV POV NJ.J.
2 sata
(izborni)

UTO

TK

TK EJ EJ GK TZK  

LK

LK EJ EJ GK TZK  

SRI

HJ

HJ INFO INFO GEO GEO  

HJ

HJ INFO INFO GEO GEO  

ČET

EJ

MAT MAT PRIR PRIR    

EJ

MAT MAT PRIR PRIR    

PET

 HJ 

VJER VJER TZK      

 HJ 

EJ POV POV      

 

DAN

7. razred ( A tjedan)

7. razred ( B tjedan)

PON

MAT

MAT VJER VJER KEM KEM

 

MAT

MAT VJER VJER KEM KEM  

UTO

HJ

HJ EJ TZK     INFO
2 sata
(izborni)

HJ

HJ EJ TZK     INFO
2 sata
(izborni)

SRI

MAT

MAT BIO BIO POV POV NJ.J.
2 sata
(izborni)

MAT

MAT BIO BIO POV POV NJ.J.
2 sata
(izborni)

ČET

HJ

HJ TZK GK LK LK  

HJ

TZK GK TK TK    

PET

GEO

GEO FIZ FIZ EJ EJ  

GEO

GEO FIZ FIZ EJ EJ  

 

DAN

8. razred ( A tjedan)

8. razred ( B tjedan)

PON

EJ

EJ MAT MAT TK TK

 

EJ

EJ MAT MAT LK LK  

UTO

FIZ

FIZ HJ HJ GEO GEO  

FIZ

FIZ HJ HJ GEO GEO  

SRI

EJ

MAT MAT VJER VJER TZK  

EJ

MAT MAT VJER VJER TZK  

ČET

HJ

HJ POV POV BIO BIO NJ.J.
2 sata
(izborni)

HJ

HJ POV POV BIO BIO NJ.J.
2 sata
(izborni)

PET

KEM

KEM TZK GK     INFO
2 sata
(izborni)

KEM

KEM TZK GK     INFO
2 sata
(izborni)

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 5. 4. 2020. 20:53

Raspored nastave na daljinu za petak, 3.4.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

Sati koji su (od strane škole) nadodani rasporedu ministarstva označeni su ZELENOM bojom, za njih nisu ponuđeni sadržaji na Sportskoj TV, već učenici nastavu prate isključivo putem TEAMS-a u virtualnoj učionici.

Za sve predmete u rasporedu koji su određeni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - učenici će u virtualnim učionicama dobiti upute, odnosno informaciju trebaju li pratiti program Sportske TV ili prate nastavu isključivo putem virtualnih učionica u Teams-u.

 

Redni broj sata

5razred

6 razred

7 razred

8 razred

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

2.

Priroda

Povijest

Matematika

Geografija

3.

Matematika

Vjeronauk

Geografija

Hrvatski jezik

4.

Povijest

Matematika

Engleski jezik

Likovna  kultura

5.

TZK

Likovna kultura

TZK

Kemija

6.

Povijest

 

 

 

7.

 

 

Njemački jezik

Informatika

8.

 

 

 

Informatika

5razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik Poruke teksta, Tisak u našim životima, 1. dio
2. Priroda Sastav i svojstva tla, 2. dio
3. Matematika Razlomci i brojevni pravac, 2. dio
4. Povijest Rim od kraljeva do careva 1.dio
5. TZK Skokovi
6.    
7.    
8.    

 

6 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik Povjestica
2. Povijest Velika geografska otkrića 1
3. Vjeronauk Zanimanja u graditeljstvu
4. Matematika Izrada makete sobe
5. Likovna kultura Istražujemo djelo
6.    
7.    
8.    

 

7 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik Televizijske emisije
2. Matematika Sustav linearnih jednadžbi. Metoda supstitucije
3. Geografija Hrvatska u Europi
4. Engleski jezik Is there an app for that?

 

5. TZK Specifične motoričke vježbe Sjed uza zid
6.    
7. Njemački jezik Freizeit, Teil 2
8.    

8 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Matematika Trostrane prizme raznih baza
2. Geografija Energetski izvori Nizinske Hrvatske
3. Hrvatski jezik Različitost stilova
4. Likovna kultura Film Plac (Stop animacija 2)
5. Kemija Masti i ulja
6.    
7. Informatika  
8. Informatika  
  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 2. 4. 2020. 18:28

Raspored nastave na daljinu za četvrtak, 2.4.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

Sati koji su (od strane škole) nadodani rasporedu ministarstva označeni su ZELENOM bojom, za njih nisu ponuđeni sadržaji na Sportskoj TV, već učenici nastavu prate isključivo putem TEAMS-a u virtualnoj učionici.

Za sve predmete u rasporedu koji su određeni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - učenici će u virtualnim učionicama dobiti upute, odnosno informaciju trebaju li pratiti program Sportske TV ili prate nastavu isključivo putem virtualnih učionica u Teams-u.

 

Redni broj sata

5razred

6 razred

7 razred

8 razred

1.

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Matematika

Matematika

2.

TZK

Matematika

Hrvatski jezik

Engleski jezik

3.

Engleski jezik

Engleski jezik

Fizika

TZK

4.

Geografija

Geografija

Tehnički

Tehnički

5.

Vjeronauk

Priroda

Kemija

Hrvatski jezik

6.

 

TZK

Hrvatski jezik (7c i 7d)

Hrvatski jezik

7.

Njemački jezik

Njemački jezik

Njemački jezik

 

8.

 

 

 

 

 

5razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik  Opisivanje osobe 
2. TZK  Vježbajmo za dobro jutro 
3. Engleski jezik  Jobs– Introduction 
The Clarks - Asking questions - 5a i 5b)
4. Geografija  Razumno korištenje vode -istraživački rad -2.dio 
Raljef - ponavljanje - 5c i 5d)
5. Vjeronauk  
6.    
7. Njemački jezik Freizeit, Teil 3 
8.    

 

6 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik  Rečenični i pravopisni znakovi 
2. Matematika  Potencije s bazom 10, I. dio 
3. Engleski jezik  A Camping trip  
4. Geografija  Kartografska vježba -Australija, Oceanija i Polarni krajevi 
5. Priroda  Hranidbeni odnosi u moru 
6. TZK  
7. Njemački jezik  Gute Besserung
8.    

 

7 razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Matematika  Metoda supstitucije 2. dio 
2. Hrvatski jezik  Mit i legenda 
3. Fizika  Primjenjivanje zakona očuvanja energije na primjerima pretvorbe energije 5 
4. Tehnički  Električne instalacije u kući - vježba
5. Kemija  Kemijske i fizikalne promjene 
6.

Hrvatski jezik

(samo 7c i 7d razredi)
7.    
8.    

 

8 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Matematika  Pravilna trostrana prizma – zadaci 
2. Engleski jezik  Earthquakes  
3. TZK  Vježbe za mozak (Brain Gym) 
4. Tehnički  Izrada, pokretanje i upravljanje robotom
5. Hrvatski jezik  Dokumentarni film 
6. Hrvatski jezik  
7. Njemački jezik  Über Vergangenheit sprechen, Teil 3
  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 1. 4. 2020. 17:56

Raspored nastave na daljinu za srijedu, 1.4.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

Sati koji su (od strane škole) nadodani rasporedu ministarstva označeni su ZELENOM bojom, za njih nisu ponuđeni sadržaji na Sportskoj TV, već učenici nastavu prate isključivo putem TEAMS-a u virtualnoj učionici.

Za sve predmete u rasporedu koji su određeni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - učenici će u virtualnim učionicama dobiti upute, odnosno informaciju trebaju li pratiti program Sportske TV ili prate nastavu isključivo putem virtualnih učionica u Teams-u.

 

Redni broj sata

5razred

6 razred

7 razred

8 razred

1.

Matematika

Informatika

Povijest

Hrvatski jezik

2.

Engleski jezik

Matematika

Kemija

Povijest

3.

Hrvatski jezik

TZK

Biologija

Kemija

4.

Glazbena kultura

Engleski jezik

Engleski jezik

Biologija

5.

Likovna kultura

Hrvatski jezik

Hrvatski jezik

Fizika

6.

Informatika

Povijest

Hrvatski jezik

TZK

7.

Njemački jezik

Njemački jezik

Njemački jezik


Informatika

 

8.

 

 

Informatika

 

5 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Matematika Razlomci i brojevni pravac 
2. Engleski jezik    A moment in time 
3. Hrvatski jezik 

Pisanje sastavka 

4. Glazbena kultura 
G. Rossini "Duet mačaka"
5. Likovna kultura  Oblikovanje prostora, materijal i konstrukcija 
6. Informatika  
7.  Njemački jezik Freizeit, 2. Teil 

 6 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Informatika  Strip 
2. Matematika  Računanje s cijelim brojevima – 3. dio 
3. TZK  Motoričke sposobnosti i tjelovježba 3 – eksplozivna snaga 
4. Engleski jezik  Good luck 
5.  Hrvatski jezik  Razgovor 
6. Povijest Europa u osvit modernog doba
7. Njemački jezik Über Vergangenheit sprechen 2 

7 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Povijest  Hrvatski sabor 1861.
2. Kemija  Valencije 
3. Biologija  Prijenos tvari kroz tijelo ostalih živih bića 
4. Engleski jezik  April Fools' Day
5. Hrvatski jezik  Subjektne rečenice 
6. TZK  
7. Njemački jezik Freizeit 1 
Informatika
8 Informatika  

 8 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica
1. Hrvatski jezik  Glasovne promjene 4.dio 
2. Povijest  Slom komunizma u Europi 
3. Kemija  Esteri 
4. Biologija  Imunosna reakcija 
5. Fizika  Istraživanje zvuka 
6. TZK  
  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 31. 3. 2020. 16:08

Raspored nastave na daljinu za utorak 31.3.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

Sati koji su (od strane škole) nadodani rasporedu ministarstva označeni su ZELENOM bojom, za njih nisu ponuđeni sadržaji na Sportskoj TV, već učenici nastavu prate isključivo putem TEAMS-a u virtualnoj učionici.

Za sve predmete u rasporedu koji su određeni od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja - učenici će u virtualnim učionicama dobiti upute, odnosno informaciju trebaju li pratiti program Sportske TV ili prate nastavu isključivo putem virtualnih učionica u Teams-u.

 

5 razred

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Matematika

Razlomak kao dio cjeline – određivanje cijelog

2.

Hrvatski jezik

Akuzativ

3.

Informatika

Pretraživanje interneta (TEAMS)

4.

Tehnička kultura

Crtanje plašteva geometrijskih tijela (TEAMS)

5.

Hrvatski jezik

TEAMS

6.

Vjeronauk

Veliki tjedan (TEAMS)

 

6 razred

 

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Matematika

Zadaci sa zagradama – 2. dio (cijeli brojevi)

2.

Hrvatski jezik

Dijalektalno pjesništvo

Vrste predikata - vježbe

3.

Glazbena kultura

Glas do glasa

4.

Geografija

Polarni krajevi

5.

Hrvatski jezik

Dijalektalno pjesništvo

Vrste predikata - vježbe

6.

Vjeronauk

Što su sakramenti (TEAMS)

 

7 razred

 

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Matematika

Metoda supstitucije 1. dio

2.

Likovna kultura

Ravnoteža

3.

Glazbena kultura

Dramatični sonatni oblik

4.

Engleski jezik

April Fools

5.

Povijest

Razdoblje novog apsolutizma

6.

Vjeronauk

Ekumenski pokret (TEAMS)

7.

Njemački jezik

Gesudn essen 3

8 razred

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Fizika

Istraživanje odbijanja vala

2.

Matematika

Pravilna trostrana prizma

3.

Glazbena kultura

Glazba renesanse

4.

Povijest

Lokalni ratovi i političke krize 2 dio

5.

Engleski jezik

 

Environmental problems, lesson 2

6.

Vjeronauk

Ljubio nas je do kraja (TEAMS)

7.

Njemački jezik

Vergangenheit 2

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 30. 3. 2020. 19:51

Raspored nastave na daljinu za ponedjeljak, 30.3.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

 

 

U virtualnoj učionici u Teams-u učenici će dobiti upute za pojedini predmet  koje zadatke Sportske televizije trebaju izvršiti te pronaći zadatke koje je zadao predmetni učitelj. Znači, prije početka nastave na Sportskoj televiziji proučite upute svojih predmetnih učitelja u virtualnoj učionici u Teams-u.

 

Nastava na Sportskoj televiziji za

 • 5. razrede počinje u 8,00 sati
 • 6. razrede počinje u 8,55 sati
 • 7. razrede počinje u 10,20 sati
 • 8. razrede počinje u 11,40 sati

5 razred

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Matematika

Mjerne jedinice i razlomci

2.

Hrvatski jezik

Haiku

3.

Priroda

Sastav i svojstva tla, 1. dio

4.

Engleski jezik

 

Dorothy, the Zookeeper

 

5.

Geografija

 

6.

Vjeronauk

 

7.

Njemački jezik

(izborni predmet)

Freizeit

 

 

6 razred

 

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Hrvatski jezik

Dramatizacija pripovjednoga teksta

2.

Matematika

Zadaci sa zagradama – 1. dio (cijeli brojevi)

3.

Priroda

Hranidbeni odnosi živih bića u moru

4.

Engleski jezik

What should we do

5.

Vjeronauk

 

6.

Informatika

 

7.

Njemački jezik

(izborni predmet)

Krankheiten

 

7 razred

 

 

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Matematika

Sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama

2.

Hrvatski jezik

Socijalna tematika – pripovijetka

3.

Biologija

Ponavljanje

4.

Geografija

Ujedinjavanje Europe

5.

Fizika

Interpretiranje snage

6.

Vjeronauk

 

 

8 razred

 

Redni broj sata

Predmet

Nastavna jedinica

1.

Hrvatski jezik

Glasovne promjene 3.dio

2.

Matematika

Pretvaranje kubičnih mjernih jedinica

3.

Biologija

Limfni sustav

4.

Engleski jezik

Njemački jezik

Environmental problems

Zu Hause Lernen 1

5.

Geografija

 

6.

Vjeronauk

 

  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 29. 3. 2020. 22:21

Raspored nastave na daljinu za petak 27.3.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

U tablici su unešene oznake u skraćenom obliku koje označavaju upute učenicima da li će pratiti Sportsku televiziju u kombinaciji s dodatnim materijalima ili će raditi bez nastavnih sadržaja Sportske televizije.

SPTV + TEAMS - učenici nastavu prate na Sportskoj TV i slijede upute u Teams-u (u virtualnoj učionici svoga razreda za pojedini nastavni predmet). U virtualnoj učionici u Teams-u učenici će dobiti upute za pojedini predmet  koje zadatke Sportske televizije trebaju izvršiti te pronaći zadatke koje je zadao predmetni učitelj. Znači, prije početka nastave na Sportskoj televiziji proučite upute svojih predmetnih učitelja u virtualnoj učionici u Teams-u.

TEAMS - učenici nastavu prate isključivo putem Teams-a u virtualnoj učionici svog razreda za navedeni nastavni predmet

Nastava na Sportskoj televiziji za

 • 5. razrede počinje u 8,00 sati
 • 6. razrede počinje u 8,55 sati
 • 7. razrede počinje u 10,20 sati
 • 8. razrede počinje u 11,40 sati

5 razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 5A 5B 5C 5D
1. Hrvatski jezik Nominativ SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. Priroda Prilagodbe organizama na život u zraku SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Matematika Razlomci i mjerne jedinice SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
4. Povijest Nastanak Rima SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
5. TZK Tjelovježba i terminlogija 4: Spajamo položaje ruku i nogu SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
6. Povijest Razvoj i obilježja Rimske Republike TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
7.

 

 

         

6 razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 6A 6B 6C 6D
1. Hrvatski jezik Vrste predikata SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS
2. Povijest Srednjovjekovni trgovac SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Tehnička kultura Vrste i zadaće strojeva SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
4. Hrvatski jezik Glagolski načini - ponavljanje TEAMS  TEAMS TEAMS TEAMS
5. Likovna kultura Kiparska tekstura TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
6. Informatika X TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
7.            

7 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 7A 7B 7C 7D
1. Hrvatski jezik Socijalna tematika SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. Matematika Krug i kružnica – ponavljanje SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Geografija Nesklad u gospodarskom razvoju Europe 2.dio SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
4. Engleski jezik Imagination (adjectives) TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
5. TZK Specifične motoričke vježbe flow SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
6. Hrvatski jezik Zavisnosložene rečenice (ponavljanje) TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
7.

X

(izborni predmet)

X X X X X
8.

X

 (izborni predmet)

X X X X X

8 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 8A 8B 8C 8D PROB
1. Matematika Pretvaranje mjernih jedinica – kad množimo a kad dijelimo? SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. Geografija Google Maps u planiranju putovanja SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Hrvatski jezik Glasovne promjene 2 dio SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
4. Likovna kultura Stop animacija 1 TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
5.  Kemija Karboksilne kiseline SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
6.  TZK  

TEAMS

TEAMS

TEAMS

TEAMS

TEAMS

7. 

Informatika

(izborni predmet)

  TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS X
8. 

Informatika

(izborni predmet)

  TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS X
  :: opširnije :: 


objavio: Josip Bakula  datum: 26. 3. 2020. 20:20

Raspored nastave na daljinu za četvrtak, 26.3.2020.

Poštovani roditelji i učenici !

Nastava se odvija prema rasporedu koje je odredilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Ministarstvo je ponudilo i sadržaje koje učitelji mogu koristiti za rad s učenicima na daljinu ili ne moraju.

U tablici su unešene oznake u skraćenom obliku koje označavaju upute učenicima da li će pratiti Sportsku televiziju u kombinaciji s dodatnim materijalima ili će raditi bez nastavnih sadržaja Sportske televizije.

SPTV + TEAMS - učenici nastavu prate na Sportskoj TV i slijede upute u Teams-u (u virtualnoj učionici svoga razreda za pojedini nastavni predmet). U virtualnoj učionici u Teams-u učenici će dobiti upute za pojedini predmet  koje zadatke Sportske televizije trebaju izvršiti te pronaći zadatke koje je zadao predmetni učitelj. Znači, prije početka nastave na Sportskoj televiziji proučite upute svojih predmetnih učitelja u virtualnoj učionici u Teams-u.

TEAMS - učenici nastavu prate isključivo putem Teams-a u virtualnoj učionici svog razreda za navedeni nastavni predmet

Nastava na Sportskoj televiziji za

 • 5. razrede počinje u 8,00 sati
 • 6. razrede počinje u 8,55 sati
 • 7. razrede počinje u 10,20 sati
 • 8. razrede počinje u 11,40 sati

5 razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 5A 5B 5C 5D
1. Hrvatski jezik Sklonidba imenica SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. TZK Tjelovježba i terminologija – položaji i stavovi 3 SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Engleski jezik A moment in time TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
4. Geografija Potresi TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
5. Matematika Razlomci na brojevnom pravcu TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
6. X X X X X X
7.

Njemački jezik

(izborni predmet)

Die Schule (5) SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS

6 razred 

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 6A 6B 6C 6D
1. Hrvatski jezik Glagolski načini: kondicional SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS ​SPTV + TEAMS
2. Matematika Računanje s cijelim brojevima 2.dio SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Engleski jezik Fight Coronavirus 5 TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
4. Geografija Oceanija SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
5. TZK   TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
6. X X X X X X
7. Njemački jezik Lektion 5 Vergangenheit 1: Über Vergangenheit sprechen SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS

7 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 7A 7B 7C 7D
1. Matematika Međusobni položaji dviju kružnica u ravnini SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. Hrvatski jezik Predikatne rečenice SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
3. Fizika Primjenjivanje zakona očuvanja energije 3 SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
4. Tehnički Električne instalacije u kući – Vježba SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
5. Kemija Kemijski spojevi SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
6. Vjeronauk  Isusova molitva i želja za jedinstvom; Crkve istočnog obreda TEAMS TEAMS TEAMS TEAMS
7.

X

(izborni predmet)

X X X X X
8.

X

 (izborni predmet)

X X X X X

8 razred

Redni broj sata Predmet Nastavna jedinica 8A 8B 8C 8D PROB
1. Matematika Veza između kubičnih i litrenih mjernih jedinica SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS SPTV + TEAMS
2. Engleski jezik Weather - wrap up